fbpx
×

Siguria dhe besueshmëria e të dhënave tuaja janë prioriteti ynë

Oxana bazohet në teknologjitë dhe teknikat më të përparuara për zgjidhje për bizneset dhe institucionet. Për të siguruar mbrojtje të plotë, ne realizojmë “backup” ditor të të gjithë të dhënave tuaja në mënyrë të sigurt.
Të gjithë komunikimet janë të kriptuara me lidhje SSL 128 bit.

Backup i të dhënave

Të dhënat tuaja janë gjithmonë të sigurta, të besueshme dhe të aksesueshme. Për të garantuar këtë, ne ruajmë backup të plotë të të dhënave në mënyrë periodike, çdo ditë dhe i ruajmë ato në mënyrë të sigurt.

Siguri në shumë nivele

Aksesi i jashtëm në serverat tanë është i mbrojtur në disa nivele: firewall, VPN, kriptim dhe sisteme mbrojtje nga hyrje të pa-autorizuara. Këto pajisje dhe sisteme janë gjithmonë të konfiguruara, të monitoruara dhe të përditësuara bazuar në praktikat më të mira në këtë sektor.

Të dhënat tuaja gjithmonë të disponueshme

Të dhënat tuaja ruhen në serverat tanë. Nëse kompjuteri, tablet apo telefoni juaj prishet apo humbet, ju nuk i humbni të dhënat dhe askush tjetër nuk mund ti aksesojë ato përveç jush.

Llogaria juaj gjithmonë e sigurt

Duke krijuar fjalëkalim që i plotëson të gjithë kriteret e fortësisë, duke e ndryshuar atë periodikisht dhe duke kontrolluar vazhdimisht historikun e akseseve në profilin tënd, llogaria juaj do të jetë gjithmonë e sigurt.